پست های ارسال شده در آبان سال 1390

معرفی برخی منابع پزوهشی کاشمر و کوهسرخ با تاکید بر منابع جغرافیایی

13- سعیدی ، عباس ، ویژگی های جغرافیایی منطقه کوهسرخ کاشمر ، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 23 بازدید

جغرافیا علم زندگی

  ز جغرافی چه گویم چیست                                                    این دانم که تنها کوه و صحرا نیست                                          و امروزه دگر جغرافیا دانستن قد دماوند کوه رعنا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 14 بازدید