پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

غفلت از شناسایی و معرفی ظرفیت های بکر طبیعت گردی در استان خراسان

درآمد حاصل از طبیعت گردی ۲۰درصد از بازار مسافرت جهان را به خود اختصاص داده است و در عرف اقتصادی ملل، ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 24 بازدید

رونق «گردشگری طبیعت» راهی برای توسعه پایدار استان خراسان رضوی

طبق نظر برخی کارشناسان ارکان اصلی طبیعت گردی شامل تأثیر زیست محیطی، توجه به فرهنگ مناطق میزبان، جلب رضایت گردشگران و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید